Focus Heerhugowaard

Op een steenworp afstand van het station van Heerhugowaard staat Focus, een gebouw voor middelbaar speciaal onderwijs. Het gaat om een fusie van praktijkscholen De Polsstok uit Alkmaar en het Huygenscollege uit Heerhugowaard, met opleidingen als handel, techniek, zorg & welzijn en groenverzorging, gecombineerd met sportvoorzieningen met wijkfunctie (deelgebruik voor verenigingen). Heerhugowaard - "Stad van Kansen" - heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid, zoals eerder getoond in het project "Stad van de Zon". Dit heeft geleid tot de wens om van Focus een energie-0 gebouw te maken, maar dan in een extreme vorm: het gebouw wekt niet alleen voldoende energie op om te voldoen aan de eigen vraag, maar ook voor die van de gebruikersapparatuur. 

Gekozen is daarom voor een zo compact mogelijk bouwvolume waarin alle programmaonderdelen (ook de grote dubbele sportzaal) zijn geïntegreerd. Dit leidt tot weinig geveloppervlak, waardoor onnodig energieverlies wordt beperkt. Aan de zuidkant maakt een kas ten behoeve van het onderwijsprogramma integraal onderdeel uit van het gebouwvolume, wat een positieve bijdrage levert aan de energiehuishouding. Intern zijn alle onderwijsfuncties gegroepeerd rondom een centraal plein in een drie verdiepingen hoge vide. Alle praktijkruimten grenzen hieraan, zodat het plein een sfeer van ontmoeting en activiteit bezit. 

Het gebouwvolume oriënteert zich op de diagonaal van de locatie om zo een gunstige bezonning te verkrijgen en tegelijkertijd een groot deel van de gevel naar de straat te kunnen richten. Het hele volume is bekleed met een gevelsysteem waarin dichte en transparante panelen elkaar schijnbaar willekeurig afwisselen, en het interieur soms afschermen en soms juist onthullen. Het gebouw heeft daarmee een beetje een cryptisch voorkomen en een herkenbare sterke identiteit. Het is een uitnodigend maar serieus gebouw, waar je als leerling trots op kunt zijn. 

Daarnaast is een combinatie van technische maatregelen getroffen. In het dak is een groot oppervlak aan fotovoltaische cellen geïntegreerd, daarnaast maakt het gebouw gebruik van warmte-koude opslag. Ook wordt energie gewonnen uit de verbranding van biomassa, waarbij de rookgassen worden afgevangen en gezuiverd. Natuurlijk is er ook grote zorg besteed aan materiaalkeuze en andere aspecten, zoals waterhuishouding, bereikbaarheid en (duurzaamheid-)educatie. Focus is de eerste energieneutrale school van Nederland. 

Het project is in opdracht van de Gemeente Heerhugowaard gerealiseerd in bouwteamverband met aannemers Ballast Nedam en Schouten Techniek. Adviseurs zijn DWA (installatieadvies en duurzaamheid), DGMR (bouwfysica en brandveiligheid) en Aronsohn (constructieadvies).

U bent hier

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

Het nieuwe Da Vinci College is een stad in het klein
Een duurzame combinatie van hergebruik en nieuwbouw in Roosendaal.  »

Nederland kent een internationaal hoog aangeschreven wetenschappelijk veld. »

In februari 2016 is het zeer geavanceerde faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen op de campus van de TU Delft opgeleverd. »

Op 25 november 2015 onthulde de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het definitief ontwerp van het Feringa gebouw, het nieuwe, indrukwekkende gebouw v »

In opdracht van de TU Delft ontwerpt Ector Hoogstad Architecten ‘PULSE’; een interfacultair onderwijscentrum met ruimte voor nieuwe onderwijsvor »

Op een prachtige locatie aan de Maas in Cuijk komt het nieuwe Merletcollege. »

Rotterdam

Ector Hoogstad Architecten staat opnieuw op de 13de plaats van de Top 25 van meest productieve Nederlandse architecten. »

Volgende week vrijdag 27 januari bereiken we het hoogste punt van het Merletcollege in Cuijk. »

Met man en macht wordt door het ontwerpteam gewerkt om voor het einde van het jaar het technisch ontwerp van ‘The Feringa Building’ te voltooien. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Laanslootseweg 1
3028 HT Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »